Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast. Wat betekent dit voor u? Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld als u internetbankiert. In het vernieuwde Privacy Statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen. Dit Privacy Statement geldt ook voor uw medewerkers.
  • Persoonsgegevens 
    Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
  • Verwerken 
    Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.
  • We verwerken persoonsgegevens, identiteit en betalingsgegevens als we een zakelijke relatie hebben gehad met u. We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website of een aankoop doet.  
  • Binnen Tuinspul.nl  hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die uw bestelling afhandelen. 
  • Voor klachten en vragen over de uitvoering van de AVG door Tuinspul.nl kunt u terecht bij de directie van Combs Garden via tuinspul.info@gmail.com t.a.v. directie Combs Garden. 


| Meer